• Tüm insani değerlere saygılı
 • Evrensel hukuka, ulusal kanunlara, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı,
 • Değişime ve yeniliğe açık
 • Çevre duyarlılığına sahip,
 • Üretilen ürünlerin yüksek standartta üretilmesine odaklı,
 • Bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, örnek evrensel bir bakış açısıyla yaklaşan
 • Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet renk, düşünce farklılıklarına hiçbir ayrım gözetmeyen,
 • Demokratik değerler olan eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulcu ve katılımcılığı benimseyen,
 • Toplumun temel değerlerini koruyan, toplumsal yararı ön planda tutan ve toplumsal sorunlara duyarlı,
 • Bilimsellik ve eleştiriselliğin ön planda olduğu, etik değerlerin ilk sırada yer aldığı, eşitlik, güvenilirlik, akılcılık ilkelerine sahip,
 • Bilgi arayan, toplayan, aktaran, muhafaza eden, araştırmada, üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmelliğe ulaşıcı bir yöntem izleyen,
 • Ürün ve hizmetlerinde, kalite ve müşteri odaklılığı ön planda tutan,
 • Üretim ve idari kadrosunun iş memnuniyeti sağlayan ve sürekli geliştiren bir kurumdur.